AMS 2000

AMS 2000

Lekki robot osiowy - system kontrolowanego uginania frezu

Do wygładzania ostrych krawędzi/gratowania z określoną mocą

Połączenie kompleksowości z najmniejszą konstrukcją i wagą

System kontrolowanego uginania frezu w sekcji osiowej - a zatem łatwiejsze programowanie.

Osiowe uginanie frezu - 4,5 mm maksymalna moc oddziaływania 85 N maks.

Jest możliwość dostosowania różnych wrzecion - także w już obecnie istniejących systemach.