Ochrona danych

Ochrona danych

Informacja dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITP. Group Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Podmiejska 31,  41-940 Piekary Śląskie, dalej „Spółka”.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  • Przedstawienia oferty usług i własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Spółki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).     

  • Zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, opiniowania prawnego, informatyczne kurierskie, czy pocztowe.

 • Pliki cookies (ciasteczka) na stronie itpgroup.pl są przekazywane na serwery naszych partnerów informatycznych. Przeglądarkę internetową może Pan/Pani ustawić w taki sposób, aby mieć informację o używaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Wyłączenie możliwości używania plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem strony. Administratorem plików jest: Goole LLC. Szczegółowa polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 • Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez Spółkę usług.