Technologie rozpylania AIRLESS

Technologie rozpylania produktów płynnych AIRLESS

Airless to metoda rozpylania produktów płynnych pod wysokim ciśnieniem za pośrednictwem głowicy niewymagającej dodatkowego zasilania skompresowanym powietrzem.

Rozpylanie Airless polega na rozpylaniu produktu pod wysokim ciśnieniem przez mały otwór dyszy. Kształt otworu determinuje kształt strumienia. Jeśli otwór jest okrągły strumień także będzie okrągły. Gdy otwór ma kształt elipsy, strumień jest płaski.

Natężenia przepływu zależy od kształtu i powierzchni otworu dyszy. Im bardziej wydłużony otwór, tym większy będzie kąt rozpylania.

Pistolet Airless oferuje natężenia przepływu do 5l / min.

Istnieją dwa typy dysz: płaskie i obrotowe.

Minimalne wyposażenie do rozpylania w technologii Airless:

  • Pompa
  • Przewód wysokociśnieniowy
  • Pistolet airless z dyszą i filtrem